04 201 42 90

Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja

Prijava učencev na Nacionalno preverjanje znanja v 6. in v 9. razredu je za učence Prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom prostovoljna.

PREDMET RAZRED DATUM
slovenščina 6. in 9. r 7.5.2019(torek)
matematika 6. in 9. r 9.5.2019(četrtek)
tretji predmet –  družboslovje 9. r 13.5.2019 (ponedeljek)

Najnovejši prispevki

Dostopnost