04 201 42 90

Spoštovani starši,

spričevala, ki jih učencem nismo uspeli podeliti ob koncu šolskega leta, lahko prevzamete v tajništvu (moder kontejner pred šolo):

  • od 26. do 28. 6. 2024 od 8.00 do 13.00

  • od 26. do 30. 8. 2024 od 8.00 do 13.00.

Dostopnost