04 201 42 90

Mobilna služba

SPECIALNO – PEDAGOŠKA POMOČ

ŠOLA/VRTEC podružnica strokovna delavka
OŠ Predoslje   Ksenija Leber
OŠ Orehek   Ksenija Leber
OŠ Šenčur   Urška Ganc
OŠ Šenčur PŠ Olševek Urška Ganc
Vrtec  Šenčur   Urška Ganc
OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gor.   Nina Mihelčič
OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gor. PŠ Zalog Nina Mihelčič
Marijin vrtec Cerklje   Claudia Demšar Babnik
Vrtec Murenčki, enota Cerklje   Claudia Demšar Babnik
Vrtec  Murenčki, enota Zalog   Nina Mihelčič
OŠ Jakoba Aljaža   Ksenija Leber
OŠ Franceta Prešerna   Nina Mihelčič
OŠ Franceta Prešerna PŠ Kokrica Nina Mihelčič
Vrtec Kokrica   Nina Mihelčič

 

SOCIALNO – PEDAGOŠKA POMOČ

ŠOLA/VRTEC

Podružnica

Strokovna delavka

OŠ Šenčur

 

Katja Vidic Roblek

OŠ Predoslje

 

Katja Vidic Roblek

 

 

Mobilna služba je oblika pomoči integriranim otrokom in učencem s posebnimi potrebami v rednih vrtcih in šolah in temelji na bogatih strokovnih izkušnjah in priznani tradiciji naše šole.

Delo mobilne službe poteka na naslednjih področjih:

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami natančneje določa in omogoča vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v raznih vzgojno izobraževalnih programih.

Postopek usmerjanja otroka s posebnimi potrebami se začne s pisno zahtevo staršev. Lahko pa vloži zahtevo tudi vzgojno-izobraževalni oziroma socialno-varstveni zavod, v katerega je ali bo otrok vključen, kadar oceni, da je potrebno preveriti ustreznost programa, v katerega je otrok vključen.

 

Podlago za naše delo predstavljata:

  • odločba o usmeritvi, ki določa
  • obseg ur DSP na teden,
  • izvajalca,
  • prilagoditve.
  • individualiziran program, s katerim se podrobneje opredeli vrste dodatne strokovne pomoči, dinamika ter način izvajanja DSP.

 

Najnovejši prispevki

Dostopnost