04 201 42 90

Dodatna strokovna pomoč

MOBILNA SPECIALNO – PEDAGOŠKA POMOČ, Ksenija Leber

SOCIALNO – PEDAGOŠKA POMOČ, Nadja Plestenjak

LOGOPEDSKA POMOČ, Nadja Plestenjak

PSIHOLOŠKA POMOČ, Tina Marko

TIFLOPEDAGOŠKA POMOČ s strani CENTRA IRIS, Katarina Jensterle Nečimer

 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami natančneje določa in omogoča vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v raznih vzgojno izobraževalnih programih.

Postopek usmerjanja otroka s posebnimi potrebami se začne s pisno zahtevo staršev. Lahko pa vloži zahtevo tudi vzgojno-izobraževalni oziroma socialno-varstveni zavod, v katerega je ali bo otrok vključen, kadar oceni, da je potrebno preveriti ustreznost programa, v katerega je otrok vključen.

 

Podlago za naše delo predstavljata:

  • odločba o usmeritvi, ki določa
  • obseg ur DSP na teden,
  • izvajalca,
  • prilagoditve.
  • individualiziran program, s katerim se podrobneje opredeli vrste dodatne strokovne pomoči, dinamika ter način izvajanja DSP.

 

Dostopnost