04 201 42 90

V skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, vas obveščamo, da bodo popravni izpiti za učence od 7. do 9. razreda, v ponedeljek 1. 7. 2024, ob 8.00, v njihovih matičnih učilnicah. Učenci bodo najprej opravljali pisni del, nato še ustni del popravnega izpita.

Učenec se na popravni izpit prijavi pisno, preko obrazca, ki ga bo dobil po pošti. 

Jane Cuderman,

ravnatelj 

Dostopnost