04 201 42 90

Pedagogika Marie Montessori

UVAJANJE ELEMENTOV PEDAGOGIKE MARIE MONTESSORI NA OŠ HELENE PUHAR

Vse več zavednih ljudi se sprašuje, kako učiti oziroma pripraviti otroka za vedno bolj spreminjajočo se prihodnost. Ključ leži v otroku samem, potrebuje le ljubezen, razumevanje in spoštovanje njegovih razvojnih potreb in spontane življenske vzpodbude.

Cilj pedagogike M. Montessori je, da mu s pomočjo posebno pripravljenega okolja pomagamo, da se lahko emocionalno, fizično in duševno enakomerno razvija.Motto »POMAGAJ MI, DA NAREDIM SAM« pomeni, da otroka glede na njegovo osebnost in interes vzpodbujamo h koncentraciji in samostojnosti in da si s svobodno izbiro odkrije ključ do znanja oziroma sveta.

Najnovejši prispevki

Dostopnost