04 201 42 90

GOZD KOT NAŠA UČILNICA

Naša šola se je s šolskim letom 2023/24 priključila Mreži gozdnih šol pod vodstvom Inštituta za gozdno pedagogiko. Tako smo se učenci in učitelji 1.,2. in 3. razreda vsak petek, ne glede na vreme, odpravili v gozd. Naše šolske učilnice smo enkrat tedensko zamenjali za učilnico pod krošnjami v bližini šole. Zvezkov in knjig s seboj nismo nosili, učiteljice smo večino didaktičnega materiala za izvajanje pouka poiskale v gozdu, pri tem pa so nam pomagali učenci.

Stik z naravo oziroma preživljanje časa v gozdu ima na človeka številne pozitivne učinke. Znižuje srčni utrip in krvni tlak, zmanjšuje stres, izboljša koncentracijo ter sprošča um. Čas v gozdu krepi tudi naš imunski sistem. Skozi gibanje v gozdu otroci krepijo motorične sposobnosti. Raziskave kažejo, da v gozdu otroci lažje navezujejo socialne stike ter da je občutno manj konfliktov med njimi. Gozd na eni strani ponuja idealno okolje za sprostitev in pomiritev, nudi pa tudi neskončno število možnosti za igro in učenje.

V gozdu smo obdelali teme, ki bi jih drugače v razredu. Na začetku ure smo najprej zapeli pesem »Mi pa gremo v gozd«, potem smo se razdelili po razredih in jim  dali naloge-naj naberejo določeno število palic, storžev, liste različnih barv. Le te uporabili, ko smo obravnavali šolsko snov. Storže smo med seboj razvrščali od najmanjšega do največjega, kostanje zlagali v obliko posameznih črk, iz palic pa oblikovali trikotnik. Da smo se še malo razgibali smo stekli vsi do visokega drevesa, pa hitro do nizkega. Obisk gozda smo zaključili z likovnim poukom, ko smo na gozdnih tleh iz materiala, ki smo ga našli izdelali kaj zanimivega.

Učence smo v času bivanja v gozdu spodbujali k zaznavanju sveta z različnimi čutili. Da so vonjali drevesa, opazovali spremembe v naravi, tipali lubja, poslušali živali, opazovali spreminjajočo narave,… Učenci so se v gozdu tudi zaigrali čisto drugače kot v učilnici, več je bilo sodelovanja in komunikacije med njimi.

Učenci in učitelji smo se veselili petkov. V šolo smo se vračali rahlo utrujeni, vendar vedno z novimi znanji in izkušnjami.

Špela Štefe

POPRAVNI IZPITI

V skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, vas obveščamo, da bodo popravni izpiti za učence od 7. do 9. razreda, v ponedeljek 1. 7. 2024, ob 8.00, v njihovih matičnih učilnicah. Učenci bodo najprej opravljali pisni del, nato še ustni del popravnega izpita.

Učenec se na popravni izpit prijavi pisno, preko obrazca, ki ga bo dobil po pošti. 

Jane Cuderman,

ravnatelj 

Dostopnost