04 201 42 90

Izbirni predmeti

IZBIRNI PREDMETI V PROGRAMU NIS
LIKOVNO SNOVANJE Verena ZORENČ
RAČUNALNIŠTVO

Irena FENDE

Urška JERAJ

ŠPORT ZA ZDRAVJE Anže COF
IZBIRNE VSEBINE V PROGRAMU PPVI (III.IV.in V.stopnja)
RAČUNALNIŠTVO a Urška DEMŠAR
RAČUNALNIŠTVO b Urška JERAJ
PLES Mateja ŽVOKELJ KOSTANJEVEC
MLADI TEHNIK Mateja MARKELJ
LIKOVNO USTVARJANJE Verena ZORENČ
REKREACIJA Simona ŠTEMPIHAR
PRILAGOJENE ŠPORTNE IGRE Luka SVOLJŠAK
VRTNARSTVO Simona ŠTEMPIHAR

Najnovejši prispevki