04 201 42 90

Mobilna služba

ŠOLA/VRTEC Podružnica Učitelj Ure DSP
OŠ Predoslje   Claudia Demšar B. 14

OŠ Šenčur

 

  Ganc Urška 15
Voklo Ganc Urška 1
  Mihelčič Nina 5
Vrtec Šenčur Ganc Urška 5
OŠ Preddvor   Ganc Urška 3
  Leber Ksenija 5
OŠ Davorina Jenka   Martina Omers 8
  Martina Burja 23
Zalog Martina Omers 4
Vrtec Cerklje Martina Omers 5
OŠ Staneta Žagarja   Claudia Demšar B. 10
OŠ Matija Čopa   Mihelčič Nina 9
OŠ Stražišče   Mihelčič Nina 4
OŠ Žabnica Mihelčič Nina 4
Vrtec Žabnica Mihelčič Nina 1
  Maruša Jarc 4
OŠ Besnica Maruša Jarc 2

 

 

SOCIALNO – PEDAGOŠKA POMOČ

 

ŠOLA/VRTEC Podružnica Učitelj Ure DSP
OŠ Davorina Jenka   Katja Roblek 6
OŠ Predoslje   Katja Roblek 10
OŠ Šenčur   Katja Roblek 2

 

 

LOGOPED

 

ŠOLA/VRTEC Podružnica Učitelj Ure DSP
OŠ Stražišče PŠ Žabnica Nadja Plestenjak 1
PŠ Besnica Nadja Plestenjak 2
Vrtec Žabnica Nadja Plestenjak 2
OŠ Helene Puhar   Nadja Plestenjak 14
OŠ Franceta Prešerna   Nadja Plestenjak 1
Kokrica Nadja Plestenjak 1
OŠ Stane Žagar   Nadja Plestenjak 1

 

 

Mobilna služba je oblika pomoči integriranim otrokom in učencem s posebnimi potrebami v rednih vrtcih in šolah in temelji na bogatih strokovnih izkušnjah in priznani tradiciji naše šole.

Delo mobilne službe poteka na naslednjih področjih:

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami natančneje določa in omogoča vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v raznih vzgojno izobraževalnih programih.

Postopek usmerjanja otroka s posebnimi potrebami se začne s pisno zahtevo staršev. Lahko pa vloži zahtevo tudi vzgojno-izobraževalni oziroma socialno-varstveni zavod, v katerega je ali bo otrok vključen, kadar oceni, da je potrebno preveriti ustreznost programa, v katerega je otrok vključen.

 

Podlago za naše delo predstavljata:

  • odločba o usmeritvi, ki določa
  • obseg ur DSP na teden,
  • izvajalca,
  • prilagoditve.
  • individualiziran program, s katerim se podrobneje opredeli vrste dodatne strokovne pomoči, dinamika ter način izvajanja DSP.